Drieluik ‘Vrouw Zijn’: Inspiratie en Inhoud

‘Het drieluik ‘Vrouw Zijn’ is een drieluik waarin je, samen met andere gelijkgestemde vrouwen, een reis aangaat naar een diepere verbondenheid met jezelf en de mensen om je heen.’

In deze update lees je over mijn inspiratie van waaruit het drieluik is ontstaan: hoe Indonesië, familieopstellingen en de moderne celbiologie samenkomen. Daarna neem ik je mee naar de inhoud van het drieluik, om vervolgens af te sluiten met de benodigde praktische informatie. 

Dieper verbonden met mijn eigen ´Vrouw Zijn´ in Indonesië
Begin dit jaar kwam ik in aanraking met de Female Leadership Journey Indonesië van Microkrediet voor Moeders. Deze reis was als één grote familieopstelling voor me, waarin ik alle facetten uit mijn leven van dit moment met elkaar verbonden zag[1]. Een intense dankbaarheid voel ik voor de heling, die voor, tijdens en na deze reis heeft plaatsgehad in de vrouwenlijn en in mijzelf.

Een verlangen naar verdieping
In de maandelijkse workshops familieopstellingen zijn de deelnemers overwegend vrouwen. Zij komen regelmatig in korte tijd meerdere keren. Het momentum en de focus van waaruit deze workshops het levenslicht hebben gezien (voorafgaand aan de reis naar Indonesië), verklaard voor mij de aantrekkingskracht op vrouwen. Hun verlangen naar meer viel samen met mijn eigen wens om met een groep vrouwen dieper in het systemisch veld op reis te gaan. Een reis waarin vrouwen gezamenlijk en in zichzelf de verdieping kunnen vinden op thema’s die door veel vrouwen gevoeld worden, zoals bijvoorbeeld: onzekerheid, leven vanuit innerlijke kracht, moederschap wel of niet en alles eromheen, hulp (durven) vragen, etc..

Lipton en Hellinger: de verbinding tussen moderne celbiologie en familieopstellingen
Iets anders wat mij de afgelopen periode intrigeerde en raakte rondom het thema ´Vrouw Zijn´ was het boek van Bruce Lipton. Hij schrijft over de moderne celbiologie en over de invloed van onze gedachten en overtuigingen op hoe we in het leven staan en ons leven (be)leven. Hij beschrijft ons lichaam als een intelligent systeem van cellen die onderling communiceren, samenwerken en informatie uit de omgeving opnemen en intern verwerken tot een reactie. Dit systeem is in de eerste 12 jaar van ons leven extra gevoelig om informatie uit de omgeving op te nemen. In feite worden we in die periode grotendeels door onze omgeving geprogrammeerd tot wie we ‘zijn’ in de zin van welk gedrag we laten zien. In die eerste 12 jaar (en daarvan vooral de eerste 6 jaar) verkeren we namelijk van nature in een suggestibele en programmeerbare toestand, die vergelijkbaar is met de ‘toestand’ waar hypnotherapeuten in hun sessies gebruik van maken.
Eigenlijk, zo zegt Lipton, begint de invloed van de omgeving op onze ontwikkeling al eerder. De periode in de baarmoeder en zelfs de emotionele staat van de ouders voor en tijdens de conceptie zijn van invloed op de genen die geactiveerd worden. Een voedende omgeving is namelijk nodig om de genen te activeren, die ervoor zorgen dat er zich gezonde hersenen kunnen ontwikkelen (zowel voor als na de geboorte).

Deze vroege invloed van de ouders en specifiek die van de moeder (o.a. omdat het kindje in haar lichaam groeit) deed me denken aan de verhalen die ik regelmatig hoor van vrouwen op weg naar het moederschap. Een proces dat ik ook bij mezelf gezien heb destijds, als een groeien naar een ‘ja ik wil moeder worden’ of ‘nee dat is niks voor mij’ en alles daartussenin en omheen. Door wat Lipton hierover schrijft, realiseerde ik me het belang van dit proces, niet alleen voor de vrouw[2], maar ook voor het nog ongeboren kind. Juist omdat dit proces ons bewust kan maken van de grote invloed die we hebben op de ontwikkeling van ons kind.

Want de boodschappen die we aan kinderen overbrengen (voor en na de geboorte) zijn volgens Lipton en zijn onderzoek bepalend voor een groot deel van het gedrag van kinderen tot in hun volwassenheid. Jonge kinderen eigenen zich het gedrag en de overtuigingen van de ouders toe als zijnde de waarheid. Je kunt je voorstellen wat uitingen als: ‘je bent een dom kind’ of ‘je zult nooit iets bereiken’ voor effect hebben op het zelfbeeld van onze kinderen. Tot het moment dat ze wellicht besluiten er bewust verandering in aan te brengen.
Terugkijkend zijn de normen, waarden, overtuigingen en uitingen van onze ouders, leerkrachten, etc ook van grote invloed geweest op de onbewuste patronen en gedragingen die wij ons hebben eigen gemaakt in onze baby- en kindertijd en die ons NU mogelijk belemmeren in ons leven. Ditzelfde geldt voor onze ouders, onze grootouders, onze betovergrootouders en verder terug in de familielijn.

Naast het belang van deze informatie voor hoe we het leven ervaren en (mogelijk) doorgeven aan onze kinderen, zie ik hier ook een link met het systemisch werk (de familieopstellingen) van Bert Hellinger. Zoals het lichaam bestaat uit cellen die onderling communiceren en reageren op impulsen uit de omgeving, zo is het gezin ook een systeem dat op vergelijkbare wijze werkt. Het is de eerste schil om ons als persoon heen en daarmee van grote invloed op hoe we de wereld zien, ervaren en hoe onze (onbewuste of geprogrammeerde) reactiepatronen eruit zien.

Bert Hellinger heeft al werkend met gezinssystemen een paar leidende principes ontdekt:

  1. alles heeft zijn eigen plek (ordening) in het systeem
  2. de behoefte erbij te horen (alles wil gezien worden)
  3. gelijkwaardigheid in geven en nemen

Als deze principes niet gevolgd worden, ontstaan er verstoringen in het systeem en dus ook bij de leden van het systeem. Iedere nieuwe generatie zal uit liefde, en juist omdat zij nog zo gevoelig is voor (energetische) informatie uit de omgeving, proberen de disbalans in het systeem van oorsprong te herstellen. Dit is hoe een verstrikking in het familiesysteem ontstaat. Een nieuwe generatie neemt het op zich neemt om de orde te herstellen door op de plek te gaan staan van datgene dat zichtbaar wil worden. Overtuigingen, emoties en gedragingen die niet bij het kind horen eigent zij zich toe alsof ze bij haar horen. Gaandeweg haar leven zal ze echter merken dat die overgenomen overtuigingen, emoties en patronen haar belemmeren in haar leven. Dit kan de vorm van een emotionele, fysieke, mentale of spirituele blokkade aannemen, vergelijkbaar met de situatie uit de voorgaande generaties. Vandaar dat wanneer o.a. ziektes, ongelukken, miskramen, oorlogstrauma’s en familiegeheimen in een systeem worden buitengesloten (niet gezien worden), deze zich dikwijls in de volgende generatie(s) herhalen.

Wanneer aan de leidende principes wordt voldaan in het systeem dan stroomt de energie/de liefde en kun je op je eigen plek, je eigen kracht ervaren, gesteund door de vrouwen achter je, die jou in de familielijn voorgingen. Op dat moment is het zoveel makkelijker om toegang te hebben tot de liefde, de innerlijke wijsheid en kracht die wij als vrouw allemaal in ons hebben.

Drieluik ‘Vrouw Zijn’: wat houdt het in?
Een drieluik waarin je met behulp van familieopstellingen kijkt naar jezelf als vrouw en naar je overtuigingen, patronen en emoties die je misschien nog weerhouden om je innerlijke kracht volledig te ervaren. Een drieluik waarin je, samen met andere gelijkgestemde vrouwen, een reis aangaat naar een diepere verbondenheid met jezelf en de mensen om je heen. Een drieluik waarin ‘jij als dochter’, ‘jij en het moederschap’ en ‘jij als wijze vrouw’ centraal staat.

DSC_0717“Jij als Dochter”
Wij vrouwen zijn allemaal op de wereld gekomen als dochter van onze ouders (ongeacht of onze ouders aanwezig waren of niet). In die eerste fase van ons leven worden we in belangrijke mate gevormd tot de vrouw die we later zullen zijn. We nemen waarden, normen en gedrag van onze ouders over en/of zetten ons er juist tegen af. Mogelijk proberen we als kind uit liefde situaties in ons gezinssysteem op te lossen, die niet aan ons zijn om op te lossen en merken we op een bepaald punt in ons leven dat we last hebben van bepaalde patronen en emoties. Dat deze ons belemmeren in ons leven. In datgene wat we willen doen en in diegene die we eigenlijk in essentie zijn en willen zijn.
Met behulp van systemisch werk, oftewel familieopstellingen, kun je deze patronen doorbreken zodat de energiestroom (liefde) weer vrij door het systeem kan bewegen. In het eerste luik kijken we naar vragen als: Wie ben jij als vrouw, als dochter? Wat neem je mee van je ouders, van je gezin van herkomst en wat laat je achter, wat hoort elders? Waar zou je eens dieper naar willen kijken? Zijn er patronen, emoties in je huidige leven die je belemmeren om je eigen pad te gaan en die je zou willen doorbreken?

DSC_1316“Jij en het Moederschap”
De natuur heeft ons lichaam zo geschapen dat wij op een bepaald moment in ons leven in staat zijn om het leven door te geven aan een volgende generatie. Dit betekent dat er bij ieder van ons een moment komt in ons leven waarop de vraag rondom het moederschap aan bod komt. Of we nu daadwerkelijk geboorte geven aan een nieuwe generatie of niet, ´Moederschap´ is een thema dat bij iedere vrouw in een of andere vorm aan bod komt. Denk bijvoorbeeld aan:
• Vrouwen die moeder worden/zijn
• Vrouwen met een wens om moeder te worden, waarbij het niet lukt
• Vrouwen die bewust kiezen om geen moeder te willen worden
• Vrouwen die bewust kiezen voor het pleegmoederschap of adoptiemoederschap
Lipton schrijft in zijn boek over ouders als genetisch ingenieurs en het belang van bewust ouderschap. Hij schrijft over onze belangrijke taak als ouders en dus ook als moeders om ons bewust te zijn van de boodschappen en overtuigingen die we onze kinderen meegeven en voorleven.
In het tweede luik kijken we naar de vragen rondom het moederschap. Deze vragen luiden een nieuwe fase in ons leven in, waarin nieuwe thema’s of oude thema’s in een nieuwe context kunnen opkomen. Dit geldt voor alle vrouwen of ze nu uiteindelijk moeder worden of niet.

DSC_1276“Jij als Wijze Vrouw”
In ieder van ons schuilt een wijze vrouw. Zij wordt in de mythologie geassocieerd met Lilith, die (veelal) in de herfst van ons leven zichtbaar wordt. Het moment dat ook de vraag naar zingeving opkomt. De Lilith in ons, voelt de verbinding met moeder aarde, haar eigen levensmissie en intuïtie haarscherp aan en leeft van hieruit. In deze tijd, waarin er energetisch enorm veel gebeurt, lijkt deze fase zich steeds eerder in ons leven aan te dienen en ik geloof dat dat niet voor niks is…
Deze derde dag maken we (opnieuw) contact met de wijze vrouw in ons en de vragen die dit oproept. Dit kan bijvoorbeeld gaan om vragen rondom zingeving, je levensmissie, het voelen en volgen van je eigen intuïtie, de verbinding met moeder aarde, of andere vragen die voor jou hiermee verbonden zijn.

Drieluik ‘Vrouw Zijn’: praktische informatie
Het drieluik is op drie zondagen van 10:00 – 15:00 uur aan de Westergracht 70 in Haarlem. De data in 2013 zijn: Zondag 10 november, Zondag 24 november, Zondag 15 december.

In het voorjaar van 2014 zal het drieluik over ‘Vrouw Zijn’ opnieuw plaatsvinden,  op zondag 9 maart, zondag 23 maart en zondag 6 april 2014, steeds van 10 – 15 uur aan de Westergracht 70 in Haarlem. 

Geef je je direct op voor het gehele drieluik? Dan is jouw investering 150 euro.
Beslis je liever per keer of wil je 1 of 2 dagen meedoen? Dan is de investering 60 euro per dag.

Wil je meereizen? 
Meld je dan snel aan via stefanie@beallyoucanbe.nl.

Wil je eerst meer informatie over mij, familieopstellingen of anderszins?
Kijk dan op www.beallyoucanbe.nl of neem direct contact op via 06 4810 2716.

Geweldig als je deze blog door wilt sturen naar andere vrouwen voor wie dit wellicht interessant is.

Hartegroet,

Stefanie

W. http://www.beallyoucanbe.nl – M. stefanie@beallyoucanbe.nl – T. 06 48 10 27 16

Stefanie Bussing is de vrouw achter Counselingpraktijk ‘Be all you can Be’. Zij begeleidt mens en organisatie in vragen rondom vitaliteit in werk & organisatie en in vragen rondom leven met kanker.
Haar uitgangspunt is een vitaal leven, waarin je je volledige potentieel benut en leeft. In haar begeleiding is bewustwording een sleutel. Zij helpt mensen bij het vinden van een nieuw perspectief in situaties waarin zij zich uit het lood geslagen voelen. De ervaring leer
t dat dit helpt bij het hervinden van  de innerlijke kracht en balans en dat daardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan.
In haar werk maakt zij onder meer gebruik van het systemisch werk van Bert Hellinger (opstellingen), Transactionele Analyse, Gestalt, The Reconnection® & Reconnective Healing®, teachings van o.a. Eckhart Tolle en Adyashanti en bovenal uit het leven zelf.

Aangesloten bij Bewust Haarlem http://www.bewusthaarlem.nl 

Advertenties

5 thoughts on “Drieluik ‘Vrouw Zijn’: Inspiratie en Inhoud

  1. Pingback: Drieluik ‘Vrouw Zijn’: Inspiratie en Inhoud | ManDiRi

  2. Pingback: Bespiegelingen over ziekte en gezondheid | Bespiegelingen voor een Nieuw Perspectief

  3. Pingback: Bespiegelingen over ziekte, gezondheid en familieopstellingen | Familieopstellingen platform

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s